2019. november 5., kedd

Műanyag tartályokkal álmodik az igazgató

 IBC-tartály a tanuszodában


Sok pihenni vágyó turista üdülési célállomása a felsőtartályosi Arany Medence nevű iskolai sportbázis és ifjúsági tanuszoda. Az itt működő termálvizes uszodát nemcsak a magyarországi, hanem a külföldi vendégek (főleg diákok) is előszeretettel látogatják. Ám az idő vasfoga a ’70-es évek elején átadott létesítményt is kikezdte. Az utóbbi néhány hónapban végbement pozitív változások ellenére a sportbázis nagy része rossz állapotban van, felújítás helyett egyelőre környezetvédelmi kármentő munka folyik. Az öltözőben ugyanis veszélyes anyagokat tartalmazó műanyag hordók sorakoznak. Lásd képünket.

műanyag tartály fertőtlenítés
Műanyag hordók a tanuszodában
Tavaly szeptembertől új igazgató áll a létesítmény élén, aki igencsak nagy fába vágta a fejszét, amikor elvállalta a sportkomplexum és a tanuszoda vezetését. – Az utóbbi 13 évben semmiféle felújítás nem történt az épületen – meséli az igazgató. – Mikor körülnéztem, magam is megdöbbentem, milyen áldatlan állapotok uralkodnak itt. El kellett döntenem, mivel is kezdjem. A tetőszerkezet bizonyult minden baj forrásának. Az ősz folyamán sikerült átfednünk az egész létesítményt, beleértve a szállodát is. Következő lépésként felújítottuk a műanyag matracokkal felszerelt birkózó edzőtermet. Mivel jómagam is évekig e sport művelője voltam, elkeserített, milyen siralmas állapotba került a helyiség. Kimagasló eredményeket elérő, diákversenyeken érmes sportolóink méltán megérdemlik, hogy jó körülmények között készüljenek a versenyekre. A tornateremben a folyamatos beázás miatt penész borította a parkettát. Sikerült elzárni a víz útját, így lassacskán kiszáradnak a falak, és akkor megkezdődhet a felújítás.

A belső medence rendbe tétele sem lesz egyszerű feladat, sorolja a további teendőket a létesítmény vezetője. Az eddig elvégzett munka finanszírozását önerőből, a bevételekből sikerült megoldaniuk, semmilyen támogatást nem kaptak. – Az öltözők, a melegvizes zuhanyzók és a mellékhelyiségek sajnos még igencsak lerobbant állapotban vannak, először is fertőtlenítésre volt szükség. Rövid időre sem akartuk bezárni az uszodát, hiszen akkor elesnénk a bevételtől – mutatja. – Annak nem sok értelme lenne, hogy kisebb-nagyobb renoválásokra aprózzuk el a pénzt, ezért úgy döntöttünk, újat építünk. Októberben el is kezdtük, jelenleg is folynak a belső munkálatok.

Az európai színvonalú helyiségeket 350–400 személy veheti majd igénybe. A tervek szerint a tél folyamán a régi vizesblokkokat is felújítják. Igencsak ráférne a tatarozás a tornaterem üvegtéglából álló részére is, hiszen bármikor kidőlhet. – Az alsó két métert befalazzuk, fölé pedig törésmentes műanyag plexiüveget rakunk. Ehhez a munkához a tavasz folyamán szeretnénk hozzálátni – kalauzol tovább az igazgató a tanuszoda tartályai felé.

2019. május 4., szombat

Házi vízellátó berendezés


Ivóvízellátás otthon


Vízellátó berendezés családi házban
Vízszűrő és nyomástartály a családi házban
A saját vízforrásból táplált rendszer kútból vagy ciszternából, szivattyúaggregátból (vízszivattyú), hidrofortartályból, hálózatból és fogyasztóból áll. Az elhasznált vizet a háztól távolabbi helyen – ha központi gyűjtővezetéket nem építenek – ülepítőbe és szivárogtatóba vezetik.

A ciszterna földbe épített betontartály, belső falát rendszerint csempével védik, ami biztos tömítést és tisztaságot is jelent. Tisztításkor a tartályból leengedik a vizet. E célra leeresztőszelepet és elvezetőcsövet építenek be.

Nyomásálló víztartály


A házi vízellátó berendezés legfontosabb eleme a nyomásálló tartály, a rajta levő nyomásmérő, a nyomáskapcsoló, a csatlakozó csőcsonkok és leeresztőszelep, de általában a szivattyút is a tartály keretére szerelik, hajtómotorjával együtt. A berendezés a ciszterna mellett, a pincében vagy a padláson is elhelyezhető.

A szivattyú rendszerint centrifugális, működő része a lapátos kerék. Ez – forgása következtében – a lapátok külső részén dobja ki a vizet, és a távozó víz helyén keletkező légritka térbe a külső légnyomás hatására benyomul a víz. A vezeték, amelyen a víz érkezik, a szívó, amelyen távozik, a nyomó. A szívóvezeték alján lábszelepet is elhelyeztek, ami a szűrőben található. A szűrőházba épített lábszelep feladata az, hogy üzemen kívül helyezett szivattyú esetén se folyjon vissza a kútba a víz.

Automatikus vízellátó berendezés


A vízellátó berendezés automatikus üzemű. Ha a tartályban a nyomás csökken, a szivattyú beindul, és a beáramló víz összepréseli a tartály vízszintje fölötti levegőt. Az összenyomott levegő fölfelé nyomja a gumimembránt és az kikapcsolja a motor áramfelvételét. Ha a kút vízmélysége 6-7 m-nél nem nagyobb, a berendezés évekig dolgozik hibátlanul. Évente kb. egyszer kell a vizet leengedni, hogy a tartályban a víz-levegő arány helyreálljon. A nyomáskapcsolót 5-6 évenként cserélni kell, mert rugója elfárad.

Mély kutak kiszolgálása


7 méternél mélyebb kutaknál alkalmazható megoldás, hogy a szivattyúaggregátot leválasztjuk a készülékről, és ezt a kút egy bizonyos szintjén külön tartószerkezeten helyezzük el olyan magasságban, hogy a szivattyúzott vízszint a 6 m-t ne haladja meg.

2019. április 21., vasárnap

Általános tudnivalók a ház vízvezetékeiről


A melegvíz használat kialakítása


Vízvezeték hálózat kialakítása
Otthonaink vízvezeték hálózata
Amikor az otthonok ivóvíz- és vízellátásáról beszélünk, azzal kell kezdeni, hogy egy korszerű házi vízvezetékrendszer két szakaszból áll: a hideg vizes szakaszból, amely egy fa ágaihoz hasonlóan jut el a ház különböző helyeire, valamint a körvezeték formájában kialakított meleg vizes szekcióból.


A melegvíz vezeték kialakítása


A régebbi ivóvizes berendezéseknél nem ezt a megoldást alkalmazták, ennek az volt a következménye, hogy a melegvíz-csap kinyitása után a vezetékből egy ideig még hideg (kihűlt) víz folyt. Ez a hátrány kiküszöbölhető, ha a melegvíz-vezetéket végtelenített körvezetékként alakítjuk ki. Ebben a meleg víz folyamatos körfolyamban áramlik, amely az egész házat átfogja és lehetővé teszi, hogy minden melegvíz-csap közvetlen közelében állandóan jelen legyen a meleg víz.

Ehhez a megoldáshoz keringtetőszivattyúra van szükség, amelyet általában minden különösebb vezérlés nélkül, közvetlenül rákötünk a villamos hálózatra és az folyamatosan működik.

A hőveszteségek csökkentése végett a melegvíz-körvezeték csővezetékeit nagyon alaposan hőszigetelni kell. A veszteségeket még így sem lehet maradéktalanul kiküszöbölni.


A melegvíz rendszer működése


Érdemes ezzel kapcsolatban figyelembe venni és megemlíteni, hogy egy megfelelően méretezett keringtetőszivattyú fogyasztása aránylag nem nagy (kb 20-26 W). Éves fogyasztása tehát még akkor is csak mintegy 175-228 kW · h, ha megszakítás nélkül jár.

Ebből kiindulva elmondhatjuk, hogy az elfogadható áron beszerezhető intelligens keringtetésvezérlések nem hoznak érdemi megtakarítást.

A keringtetőszivattyúkat megtalálhatjuk, hiszen azokat rendszerint a melegvíz-tároló mellett szerelik fel, manapság a kazánokba beépítve is találkozhatunk velük. Az adattáblájukról bárki leolvashatja a szivattyú wattban megadott fogyasztását és meggyőződhet arról, hogy a szerelő maga is kellően "energiatakarékos" (max 20-26 wattos) szivattyút szerelt-e fel.


Saját kezű szerelés


Ha egy meglévő házi vízvezeték hálózatát saját kezűleg módosítani vagy bővíteni akarjuk, akkor bármit megvalósíthatunk, amit akarunk, mert az ilyen magánerőből kivitelezett szerelési munkákra semmiféle előírás nem vonatkozik. Saját megítélésünkre van bízva pl. az is, hogy egyes melegvíz-hurkok helyett egyetlen, "egyirányú utca" módjára kialakított melegvíz-vezetéket létesítsünk ott, ahol megengedhető, hogy a meleg víz megérkezéséig egy keveset várni kelljen - pl. a tetőtérben elhelyezett és évente csak néhány napon át használt vendégszobában. Ezzel az intézkedéssel nemcsak egy hurkot lehet megtakarítani, hanem a meleg víznek ebben a hurokban bekövetkező lehűlését is.

2019. március 29., péntek

Vízlágyítás szakszerűen

Ipari és otthoni vízlágyító módszerek


egészséges vízkő
A vízlágyítás egészséges?
A vízlágyítás szükségességéről mindenkinek lehet fogalma, aki próbált már teaforralót vagy kávéfőzőt kitisztítani. A keményvíz a gőzfejlesztéssel működő berendezésekre jelenti a legnagyobb veszélyt, mivel eltömítheti a nyomáscsökkentő szelepeket. A robbanásveszély az edények méretével egyenes arányban nő, ezért az ipari gőzfejlesztésnél csak lágyvíz használható biztonságosan. A keményvíz nemcsak a vékony csövek tömődése miatt veszélyes, a fém erodálását is meggyorsítja.

Mi a vízkő?


A vízkő a vízben található ásványi anyagok lerakódása. A származási helyétől függ elsősorban a kálcium-karbonát azaz mésztartalma, a keményvízben kalcium- és magnéziumsókat is találhatunk, ezt nevezzük keményvíznek.

Az ideális, iparban is alkalmazott, kezelt víz keménysége 3 odH, a legtöbb esetben azonban a csapvíz vízkőtartalma 5-35 odH közé esik. A vízlő a fémből készült alkatrészeken és a vízcső falán kiválik és lerakódik, ezáltal szűkületet, lerakódást képez.

A vízkő fizikai eltávolítása


A vízlágyításnak számos módszere és technológiája létezi. Egyrészt eltávolíthatjuk a vízkeménységet okozó ásványi anyagokat, másrészt át is alakíthatjuk őket. A fizikai úton történő vízkőmentesítés során mágnes vagy elektrosztatikus berendezések segítségével vonják ki a vízkövet. A működési elv lényege, hogy a kalcium- és magnéziumsók nanokristályos szerkezetbe rendeződnek, emiatt nem tudnak vízkövet képezni. Az ilyen technológia legnagyobb előnye, hogy nem beu9folyásolja, nem változtatja meg a víz minőségét és összetételét. Egyszerűen beszerelhető a berendezés, működéséhez elektromos áramra van szükség.

Kémiai vízlágyítás


A kémiai szerek alkalmazásával megváltoztatjuk a víz összetételét, így lágyítva azt. A vízkőképző sók helyére nátriumsó kerül. Ennek hátránya, hogy az emberi szervezet számára egészséges kalcium- és magnéziumsók helyett az egészségtelenebb nátriumsó kerül az ivóvízbe.

Az ilyen megoldás esetében a lágyvíz mellett fogyasztásra is alkalmas nyersvíz szállító csővezetéket is kiépítenek a szakemberek.

2019. március 10., vasárnap

Akvárium fertőtlenítése

Klór-dioxid alkalmazási területei


Fertőtlenítés akvárium
Akvárium tisztítása, fertőtlenítés
A klór-dioxid alapú fertőtlenítő szerek alkalmazási területe rendkívül széles és változatos. Hatékonyságának és természetbarát voltának okán akváriumok fertőtlenítésére és a biofilm leoldására is használható.

Az akvárium teljes fertőtlenítésé nem gyakran szükséges, azonban ilyenkor mindenképpen érdemes alapos munkát végezni. A halak vagy egyéb élőlények betegségének tünete nélkül is el kell végezni a fertőtlenítést legalább évente egyszer, de lehet kétszer is.

Mire van szükség az akváriumtisztításhoz?


 • fertőtlenítő szer
 • UV-lámpa vagy kvarclámpa
 • homok fertőtlenítéséhez edény.

Legnépszerűbb fertőtlenítési eljárás


Az akvárium fertőtlenítésének legnépszerűbb és legegyszerűbb módja a forralás, a forró víz használata. Ennél a módszernél arra kell odafigyelni, hogy ne forrázzuk le magunkat és természetesen a halakat és növényeket előtte távolítsuk el - üres akváriumot forrázzunk.

Nem javasolt a forró víz alkalmazása a gumitömítéssel gyártott akváriumok esetében, mert ezeknél a tömítés tönkre mehet és szivároghat.

Klór-dioxid szer alkalmazása


Az ivóvíztisztításban és fertőtlenítésben jól bevált szer a klór-dioxid, mely a pangó vizekben elszaporodott legionella és pseudomonas baktériumokat is képes elpusztítani, ezért alkalmas az akvárium tisztítására és fertőtlenítésére is. A klór alapú fertőtlenítések alkalmazása minden esetben eredményes és hatásos, használatuk közben be kell tartani a használati utasításokat és a biztonsági követelményeket.

A tisztítás után az akváriumot alaposan és jól át kell öblíteni, hogy a klórmaradványok ne befolyásolják az házi kedvencek életét.

Tisztítás házi sóval


Sós-vizes oldattal is tisztíthatjuk a kiürített akváriumot. Először szódabikarbónával áttöröljük a belső üvegfelületeket, ezután erős sós vízzel töltjük fel az üvegmedencét, melyet néhány órára állni hagyunk. A víz kiöntését követően az öblítést többször el kell végezni.

A biofilm eltávolítását végezhetjük súrolással, de a legjobb megoldás a klór alapú fertőtlenítőszer használata, mely eltávolítja a baktériumoknak élőhelyként szolgáló telepeket.

2019. február 12., kedd

Ivóvízkezelés Egyiptomban

Öntözés és mezőgazdasági vízkezelés


Ivóvízkezelés és vízgazdálkodás
Vízgazdálkodás és ivóvízkezelés
Ha gondolatban felsejlik előttünk Egyiptom képe, mindenütt homoktengert látunk, sehol víz, ivóvíz forrás még kevésbé. Egyiptom csaknem 100 milliós lakossága nehezen tudna megélni ivóvíz nélkül, ezért az ország számára kiemelten fontos a vízkezelés megoldása.

A vízben gazdag terület a szinte mindenki által ismert Nílus völgye. A szudáni határ mentén 2-3 kilométer széles, Asszuántól 7-10 km, és Kairótól északra 250 kilométer széles terület.

Egyiptom területének rendkívül csekély, mindössze 10%-án élnek és dolgoznak emberek, hiszen a megfelelő ivóvízellátást csak itt lehet biztosítani. A Nílus vize nélkül ez a terület is kietlen pusztaság volna, bár láthatjuk, hogy például Dubajban az ilyen területek beépítése és ivóvízhálózatának megszervezése is megoldható.

Esővíz, természetes vízmennyiség


A mezőgazdaság tekintetében kár volna az esőre hagyatkozni a vízkezelés területén, hiszen Asszuán környékén évek telhetnek el két esőzés között, Kairóban is csupán 26 mm az éves átlag. Vízgazdálkodás szempontjából a Földközi-tenger partja van a legkedvezőbb helyzetben, itt évi 200-250 mm csapadék is eshet, ez a vízmennyiség egy gyérfüvű legelőszámára már elegendő lehet, azonban mezőgazdasági szempontból jelentéktelen.

A Nílus vize jelenti az életet ezen a tájon, azonban a rendkívül nagy számú lakosságra nézve szinte jelentéktelen a vízhozama. Mellékfolyót nem találunk az ország területén a víz jelentős részét elöntözik. A vízgazdálkodás kiemelkedő pillanata már évezredek óta a percre pontosan érkező júniusi áradás.

A Nílusi vízgazdálkodás


A vízgazdálkodás kiépítése és bevezetése rendkívül fontos volt, hiszen a Nílus kicsivel nagyobb áradása esetén városokat, lakott területeket öntött el a víz, kisebb vízállásnál viszont nem jutott el a mezőgazdasági területekre.

A régebbi korok emberei rafinált vízátemelő berendezésekkel kísérleteztek. A legegyszerűbb az archimedesi csavar volt, mely egy hengerbe forgatott csavar, amivel a vizet mintegy 75 centiméterrel voltak képesek kiemelni. A rendkívül egyszerű és népszerű szerkezetből ma is üzemel Egyiptom területén néhány.

Vízforrások és vízvételezés


A vízszivattyúk és gátak bevezetése előtt egy gémeskúthoz hasonló szerkezettel emelték a vizet akár 7 méteres magasságba is, de a legjobban működő berendezés a bivalyok által hajtott vízkerék volt, amely a ráerősített vödrökkel 6-7 m magasságba juttathatta a vizet folyamatos működés mellett.

Gátak és duzzasztók


A vízmennyiség növelésének egyetlen észszerű módja a gátépítés volt. A legtöbb ilyen duzzasztórendszer mindössze 4 méteres vízemelkedést ér el. Az így megemelt vízből gravitációs úton, csőhálózat segítségével juttatják el a vizet az ivóvíz fertőtlenítő telepekre illetve az öntözési helyekre.

2019. február 9., szombat

Hogyan lehet mindig tiszta a medence vize?

Medencék tisztítása, fertőtlenítése

Egy medencével csak gond van - hárította el nemrégiben a kormányszóvivő a riporteri kérdést: ugyan miből telik minisztertársának a legdrágább budapesti lakóparkban medencés luxuslakásra. Szegénynek mennyi gondja lehet avval a kis uszodával: zöld víz, zavaros víz, homályos víz, barna, sárga, zöld foltok, lerakódások? Alga a medencében? Rágondolni is rémes.

víz fertőtlenítés klor-dioxid szerrel
Medence tisztítása, vizének fertőtlenítése
Ám ha nem is vagyunk miniszterek, a nyári melegben az egész családnak akkor is kellemes kikapcsolódási lehetőséget nyújt az olyan otthon, amely hűsítő vízű medencével rendelkezik. Sokak szerint ez nem luxus.
Takarékosságból a létesítmények egy része éppen ezért nem is rendelkezik automata vegyszeradagoló fertőtlenítő rendszerrel, így kezelésük nagyobb odafigyelést igényel a mindennapok során a tulajdonosoktó.

Azért, hogy medencéje minél kevesebb bosszúságot okozzon nekik, pár sorban összefoglaltuk blogunkban a medencevíz minőségével kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat, valamint az elhárításukhoz és megelőzésükhöz szükséges teendőket, vegyszereket. A budapesti Technológiai Vízkezelés Kft. ezen felül ingyenes medencevíz vizsgálattal áll ügyfelei rendelkezésére.

Fontos tudni, hogy egy-egy probléma sokszor nem egy, hanem egyidejűleg fennálló több okra vezethető vissza, így a megoldási javaslatok csupán iránymutatóként szolgálnak.

A medencék vízminőségével kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémák:


Fekete vagy sötétzöld pöttyök alakultak ki a medence falán és egyéb felületein.

Minden bizonnyal fekete alga van a medencevízben. Használjon Twinoxid port a címkén levő utasítás szerint.Dörzsölje le a pöttyöket, amíg el nem tűnnek. Ügyeljen rá, hogy a víz pH értéke 7.2-7.4 közt legyen. Gondoskodjon róla, hogy a szabad klórszint 0.3-1mg/l között legyen.

Sárga vagy narancssárga pöttyök alakultak ki a medence falán és egyéb felületein.

Ok: Mustáralga van a medencevízben. Dörzsölje le a pöttyöket klórdioxidos oldatba mártott szivaccsal.  Ügyeljen rá, hogy a víz pH értéke 7.2-7.4 közt legyen. Az algásodás megelőzésére használjon TwinOxide biocid szert.

Tiszta zöld víz a medencében.

Mitől lehet? A medencevíz magas réz vagy oldott vas tartalma vagy a rézalapanyagú uszodai berendezések korróziója okozza. Ellenőrizze a víz pH értékét, használjon klór-dioxid alapú készítményt a címkén lévő utasítás szerint a vasfoltok eltávolítására. A medencevíz magas pH és teljes lúgosság értéke miatt a fertőtlenítőszer nem fejti ki hatását, ezért ügyeljen rá, hogy a víz pH értéke 7.2-7.4 közt, a teljes lúgosság pedig 80-120 ppm közt legyen. Amennyiben szükséges végezzen részleges vízcserét.

Homályos, zavaros zöld víz a medencében.

Mitől lehet? Zöld alga van a medencevízben. Alkalmazzon sokkoló kezelést TwinOxide biocid szerrel a címkén lévő utasítás szerint. Majd porszívózza ki az elpusztult algát.

A Technológiai Vízkezelés Kft.további működési területei:

 • Háztartási és ipari vízkezelés, vízelőkészítés / összeszerelés, kereskedelem, szerviz szolgáltatások
 • Ipari szennyvízkezelés / összeszerelés, kereskedelem, szerviz szolgáltatások
 • Egyedi műanyag tartályok és aknák / gyártás, értékesítés
 • Uszodatechnika / magán és közcélú medencék létesítése, kereskedelem, szerviz szolgáltatások
 • Medence tisztítása, víz fertőtlenítése klor-dioxid biocid szerrel
 • Szauna, wellness / komplett berendezések és kiegészítők kereskedelm
 • Algásodás megelőzése és biofilm eltávolítása TwinOxide oldattal házilag
 • Kerti tavak, szökőkutak / berendezések gyártása, értékesítése, kiegészítők kereskedelme 
A szomszéd medencéje mindig tisztább? Nem kell, hogy így legyen!

2019. február 4., hétfő

Fertőtlenítés árvíz után


Ha fertőzött lett a talajvíz


vízfertőtlenítés klór dioxid
Az áradás kimossa a szennyvizet a gyűjtőhelyekről
Komoly problémát jelent, ha árvíz idején az áradás kimossa a szennyvizet a gyűjtőhelyekről, és fertőzésveszéllyel fenyegeti az elárasztott településeket. Ilyenkor különösen oda kell figyelni az ár visszavonulása utáni fertőtlenítésre. Hasonlóképpen az áradások idején megemelkedett talajvíz is kimossa a szennyet és behordja a kutakba, pincékbe, rosszabb esetben a nyári konyhába, lakószobákba is. A kórokozók elszaporodása ilyenkor akár súlyos járványokhoz is vezethet (vérhas, tífusz). Az ivóvíz fertőtlenítés katasztrófahelyzetekben elemi előírás, a járványok kialakulásának és az egyedi megbetegedéseknek is elejét veheti. Hatékony szer a klórmész, a hypo, a klórdioxid - utóbbi környezetbarát, így ivóvíz és élelmiszerek kezelésénél ajánlott.

Fertőtlenítés klórmésszel


A sajtó tárgyilagos hangnemben számolt be arról, hogy az arvisurai vízerőmű gátjának átszakadása miatt a duzzasztó alatti településeken, Szalaváron és Nagyszálán pár napig még nem kezdik eltakarítani az árvíz nyomait. Szalavár polgármestere szerint amíg a Szirén folyam vize vissza nem tér medrébe, korai eltávolítani a homokzsákokat. A talajvíz több lakóház pincéjét elárasztotta, folyamatosan szivattyúzzák a kellemetlen szagú, vélhetőleg fertőzött vizet, amely bár okozott károkat, de a szakértők szerint nincs veszélyben a házak statikája. A Szapár és Medvetor közötti útszakaszt az átfolyások miatt egy időre lezárták a közlekedés elől. Továbbra is zárva van a medvetori közösségi háza. Hogy mikor nyílik meg, az a fertőtlenítési munkálatoktól függ.


Bár rohamosan apad a Szirén, Kútfalvánál közel 80, Vízérnél 110 cm-es csökkenést mértek 24 óra alatt, azonban egyre magasabbra tör a talajvíz a nagyszalai Boldogasszony-szigeten. Szalavári Tura, a városi hivatal környezetvédelmi osztályvezetője elmondta, mintegy öt hektárnyi területen 50-60 cm magasan áll a víz. 7-8 nagy kapacitású vízszivattyú és 100 ember is dolgozik egyszerre, ám amíg a szennyvizet is tartalmazó talajvíz természetes módon nem csökken, munkájuknak semmi eredménye, mert kiszivattyúzott mennyiség helyébe alulról állandóan érkezik az utánpótlás. Ennek ellenére az éjszaka is folytatják a munkát.


Sajnos semmilyen segítséget nem kapunk az elárasztott terület fertőtlenítéséhez, panaszolta Palack Pet Tamás helybéli aktivista. Saját költségünkre vettünk 8 köbméter kén-dioxid port összesen 320 aranyért, magunk zsákoltuk, de így sem tudtuk megvédeni házunkat. Hétfőre virradóra a ház alsó szintjén is elöntötte a szennyvízzel fertőzött, kórokozókat bőségesen tartalmazó talajvíz. A bútorok, a mélyhűtő, a mosógép, mind büdös vízben áll. Mikor segítséget kértünk, a vízügyi igazgatóságon azt a választ kaptuk, hogy védje meg mindenki saját magát. - mondják.

Mi a teendő csökkenő vízállás esetében


A szomszédos Ataiszon a csökkenő vízállást látva fellélegeztek a folyóparti telkek tulajdonosai. Bár a töltések mentén még mindig tekintélyes magasságban tornyosul a víz, az apadás szemmel látható, de ott is a Coli és Pseudomonas baktériumoktól hemzsegő talajvíz okoz károkat. A Szirén-parton sem nyüzsögnek már az emberek, a látványhoz mindenki hozzászokott. A Tura melletti Nagyszalát márciushoz hasonlóan a víz most is elzárta a külvilágtól. Az érintett útszakasz megnyitása a hét végéig nem is várható. Csak vasúton vagy lovasszekéren közelíthető meg település, így hordják ki a klórmészt a helyszínre.

Szliva Arvisa, a szomszédos Szirénkövesd polgármester-asszonya elégedett: a kellő időben megkezdett védekezési-fertőtlenítési munkáknak köszönhetően sikerült megóvni a falut a járványoktól.

Árvíz utáni teendők: tisztítás, fertőtlenítés

A talajvíz sok helyen már visszahúzódott a teljesen elárasztott területekről, ám továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani az egészségügyi, higiéniai előírásokra, hiszen a Szirén folyó felső szakaszán szennyvízcsatornákat is elöntött, és állattetemeket is vitt a víz. Az elöntött helyiségek megtisztításánál ajánlatos védőkesztyűt és vízhatlan lábbelit húzni, mivel nem lehet tudni, milyen mikroorganizmusokat, jellemzően coli és tetanusz baktériumokat és egyéb szennyeződést hozott magával a vízár. Ajánlatos a kutakból kiszivattyúzni a vizet, majd fertőtleníteni ezeket a fúrt és vert kutakat. Az Arvisura Erőmű által fenntartott Egészségügyi Intézet a Szirén-menti települések polgármestereinek kérésére a napokban ingyen elvégzi az ivóvíz elemzését és fertőtlenítését. A hatóságok szerint a Szerénközben sem az ivóvízkészletek, sem a talajvíz nem szennyeződött el olyan mértékben, hogy klor-dioxidos kezelessel ne lenne elegendő megtisztítani a kórokozóktól. A víz alá került élelmiszerek közül csak a vákuumcsomagolásúakat és az üvegben tároltakat, továbbá a petpalackban tárol ivóvizet és ásványvizet lehet dezinficiálás nélkül fogyasztani. A többit ki kell dobni. Az elhullott állatokat, halakat a dögégetőbe kell szállítani, ennek hiányában klórmésszel kell leönteni.

Bár még nem vonult le teljesen az ár, az egészségügyi és árvízvédelmi bizottságok a károk gyors felmérésére kényszerülnek, de már most nagy mennyiségű TwinOxide fertőtlenítő szert rendeltek a termék disztribútorától.

Ivóvíz fertőtlenítés, arvisura vízkezelés


Kapcsolódó emlékeztető: Érdemes felidézni, hogy 2010. október 4-én az Ajka melletti vörösiszap-tározó gátjának átszakadása okozott ktasztrófát, a kiömlő 6-700 ezer köbméter erősen maró, lúgos vörösiszap három települést öntött el: Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A vegyi katasztrófában 10 ember halt meg, több mint kétszázan megsérültek és több száz ház vált lakhatatlanná. Az iszap néhol 2 méter magasan gyűrűzött, melléképületeket, autókat, kerítéseket, háziállatokat sodorva el. Szennyezetté váltak a környező folyók, köztük a Marcal vize is. Becslések szerint a kár 55 milliárd forint körüli volt.

Infrafűtés az élelmiszeriparban

Élelmiszerek infrasugaras kezelése A hőkezelés az élelmiszeriparban az alapvető folyamatok közé tartozik, de a melegítés ,  hő meg infra ...